Juha Jutila

ammattilainen palveluksessasi

Juha Jutila valokuva

Olen sosiaalisen nuorisotyön asiantuntija ja toiminut näiden kysymysten parissa niin kunnassa, seurakunnissa, kirkon keskushallinnossa kuin järjestössäkin. Olen saanut kouluttaa nuorisotyön konkareita ja päätynyt opettamaan nuorisotyön tulevia ammattilaisia.

Työurani on avannut minulle mahdollisuuksia toimia erilaisilla rajapinnoilla. Olen oppinut asettamaan yhteisiä tavoitteita, löytämään yhteistyön paikkoja ja astumaan perinteisten toimialarajojen yli. Näillä rajapinnoilla toimiminen on osaamiseni ydintä – se saa minut viihtymään työssäni ja haastaa löytämään uusia näkökulmia totuttuun.

Sosiaalialan koulutukseni antaa minulle laajasti erilaisuutta hyväksyvää näkökulmaa ihmisten kanssa toimimiseen ja ymmärrystä yhteiskunnan eri ilmiöiden vaikutuksesta yksilöiden ja yhteisöjen arkeen. Hyödynnän työssäni monipuolisesti ohjaamisen, osallistamisen ja kouluttamisen menetelmiä. Lähtökohtanani on aito, kunnioittava ja tasavertainen kohtaaminen.

Olen mielelläni eri tavoin osallisena kehittämässä toimintaanne kanssanne. Otathan yhteyttä!

copyright © 2015 Juha Jutila